ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดแหลมปอ สพป. ชุมพร เขต 2 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 89.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 87.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 86.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 84.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 84.67 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป. ตรัง เขต 1 82.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม สพป. กระบี่ 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี สพป. ระนอง 80.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนวรพัฒน์ สพป. สงขลา เขต 2 78.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. พัทลุง เขต 2 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดเถรแก้ว สพป. สงขลา เขต 1 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านปาเต สพป. ตรัง เขต 2 73.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 73.33 เงิน 19  
21 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต 64 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดพังยอม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน