ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 82.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต 2 77.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 73.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี สพป. พัทลุง เขต 1 72.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ สพป. สงขลา เขต 3 71.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สงขลา เขต 1 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน