ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 89.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง สพป. สงขลา เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา สพป. พัทลุง เขต 1 76.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป. สงขลา เขต 3 76.33 เงิน 9  
11 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 74.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 70.66 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 70.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง สพป. ชุมพร เขต 2 68.66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 67.66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน สพป. สงขลา เขต 1 67.33 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. พัทลุง เขต 2 59 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 58.66 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน