ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. ระนอง 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเขาทอง สพป. พัทลุง เขต 1 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 72.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ 70.66 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 67.66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองเหนก สพป. ชุมพร เขต 2 59 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน