ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง สพป. สงขลา เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านยวนโปะ สพป. ตรัง เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา สพป. พัทลุง เขต 1 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน