ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 97.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 97.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพรุแชง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง สพป. ระนอง 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 90.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ สพป. กระบี่ 88.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ สพป. ปัตตานี เขต 1 86.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 85.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป. สงขลา เขต 3 85.50 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 85.25 ทอง 13  
14 โรงเรียนประชานิคม4 สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 สพป. นราธิวาส เขต 1 84.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83.98 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านศาลาสอง สพป. ปัตตานี เขต 2 83.75 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 83.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดอ่าวบัว สพป. สงขลา เขต 1 83.50 ทอง 19  
21 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านจะรังตาดง มิตรภาพที่ 175 สพป. ยะลา เขต 1 83 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป. พัทลุง เขต 2 83 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 83 ทอง 21  
25 โรงเรียนวัดนานอน สพป. ตรัง เขต 1 83 ทอง 21  
26 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 83 ทอง 21  
27 โรงเรียนบ้านบางกรัก สพป. พังงา 82.75 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านโลทู สพป. ปัตตานี เขต 3 82.75 ทอง 27  
29 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82.50 ทอง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน