ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนวรพัฒน์ สพป. สงขลา เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา สพป. พัทลุง เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านยวนโปะ สพป. ตรัง เขต 1 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 66 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน