ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 88.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 2 86.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเวียงสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. กระบี่ 82.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านยวนโปะ สพป. ตรัง เขต 1 81.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน สพป. สงขลา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน