ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพังยอม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร สพป. พัทลุง เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน สพป. สงขลา เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนสหมิตรวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป. สงขลา เขต 3 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านกำพวน สพป. ระนอง 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านลิพอน สพป. ภูเก็ต - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน