ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 88.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สพป. ภูเก็ต 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 4 สพป. สตูล 80.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 76.40 เงิน 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 75.20 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหินช้าง สพป. ระนอง 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 73.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนเจริญวิชญ์ สพป. กระบี่ 69.40 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 68.20 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน