ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 88.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลกานตราช สพป. กระบี่ 84.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.33 ทอง 4  
7 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว สพป. ตรัง เขต 1 82.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทำนบ สพป. ยะลา เขต 2 81.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดช่องเขา สพป. สงขลา เขต 3 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดเกาะสวาด สพป. นราธิวาส เขต 2 80.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน สพป. พัทลุง เขต 2 78.33 เงิน 14  
16 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 77.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านแกแม สพป. นราธิวาส เขต 3 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77 เงิน 17  
19 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) สพป. สงขลา เขต 1 76.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย สพป. สงขลา เขต 2 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. ระนอง 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน สพป. ชุมพร เขต 2 72 เงิน 21  
23 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม สพป. พัทลุง เขต 1 71.66 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านบางแก้ว สพป. พังงา 70 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป. ภูเก็ต 66.67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านปานัน สพป. ปัตตานี เขต 2 65 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านกาแนะ สพป. นราธิวาส เขต 1 64 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปัตตานี เขต 1 63 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านบือเระ สพป. ปัตตานี เขต 3 56.33 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน