ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) สพป. ชุมพร เขต 1 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหาดทรายทอง สพป. ตรัง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. ระนอง 88.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. ชุมพร เขต 2 87.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.67 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป. พัทลุง เขต 2 85.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม สพป. ปัตตานี เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง สพป. ยะลา เขต 2 83.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนรักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 83.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดภูเขาทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต 3 81.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านคลองยวน สพป. กระบี่ 78.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 77.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านไสส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77.67 เงิน 18  
20 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านบ่อทราย สพป. พัทลุง เขต 1 77 เงิน 21  
23 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76.67 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านจุโป สพป. ยะลา เขต 3 75.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. สงขลา เขต 2 75.33 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 74.67 เงิน 26  
27 โรงเรียนอนุบาลมะนัง สพป. สตูล 70.67 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดดีหลวง สพป. สงขลา เขต 1 69 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน