ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโคกหาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 92.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดประจ่า สพป. สงขลา เขต 3 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป. ยะลา เขต 1 89.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 สพป. กระบี่ 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 88.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) สพป. ชุมพร เขต 1 88.40 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สพป. สงขลา เขต 1 87.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 86.40 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหัวปาบ สพป. สงขลา เขต 2 85.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.20 ทอง 11  
13 โรงเรียนผดุงมาตร สพป. นราธิวาส เขต 3 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 83.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 83.20 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านโต สพป. ยะลา เขต 3 83.20 ทอง 14  
17 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 83.20 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านปากบารา สพป. สตูล 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดภมรคติวัน สพป. ปัตตานี เขต 2 82.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านเขาค่าย สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหน้าค่าย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน สพป. ตรัง เขต 1 81.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) สพป. ระนอง 80.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดคมนียเขต สพป. พังงา 80.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดควนไทร สพป. ตรัง เขต 2 79.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านกะลาพอ สพป. ปัตตานี เขต 3 78.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนรักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 78.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดขรัวช่วย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 72.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน