ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน สพป. พัทลุง เขต 2 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป. ตรัง เขต 1 84.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 84.66 ทอง 4  
6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84.66 ทอง 4  
7 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) สพป. สงขลา เขต 1 84.66 ทอง 4  
8 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล 4 สพป. สตูล 84.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 83.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนเกษมทรัพย์ สพป. นราธิวาส เขต 2 83.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 81.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) สพป. ภูเก็ต 81.33 ทอง 13  
16 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 80.66 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านลำชิง สพป. สงขลา เขต 3 80.66 ทอง 16  
18 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80.66 ทอง 16  
19 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดหัวหมอน สพป. พัทลุง เขต 1 79.66 เงิน 20  
21 โรงเรียนส่องแสงวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 78.66 เงิน 21  
22 โรงเรียนจิปิภพพิทยา สพป. ปัตตานี เขต 2 78.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านเยาะ สพป. ยะลา เขต 3 78.33 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 77.66 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านทำนบ สพป. นราธิวาส เขต 3 77 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. ชุมพร เขต 1 74.33 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์" สพป. ปัตตานี เขต 3 74 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน