ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) สพป. ชุมพร เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 88.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป. สงขลา เขต 3 86.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 85.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดไทรงาม สพป. พัทลุง เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านพรุดินนา สพป. กระบี่ 84.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84.50 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลละงู สพป. สตูล 82.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดเจดีย์งาม สพป. สงขลา เขต 1 81.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.75 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 80.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.50 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป. สงขลา เขต 2 79.25 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดกะเปียด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 79 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านสำนัก สพป. ระนอง 78.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านเยาะ สพป. ยะลา เขต 3 78.50 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3 76.25 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดนานอน สพป. ตรัง เขต 1 74.75 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป. พัทลุง เขต 2 - -  
27 โรงเรียนรักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 - -  
28 โรงเรียนวัดภมรคติวัน สพป. ปัตตานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน