ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดประจ่า สพป. สงขลา เขต 3 85.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทับใหม่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 85.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 85.25 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดแหลมโตนด สพป. พัทลุง เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 84.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) สพป. ชุมพร เขต 1 83.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล สพป. สตูล 82.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนรักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 81.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนผดุงมาตร สพป. นราธิวาส เขต 3 80.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านควนต่อ สพป. กระบี่ 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77.75 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดเขาวงก์ สพป. พัทลุง เขต 2 77.25 เงิน 19  
20 โรงเรียนชุมชนวัดหมน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76.75 เงิน 20  
21 โรงเรียนคุรุชนพัฒนา สพป. ยะลา เขต 1 76.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป. ตรัง เขต 1 76.25 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านลำแก่น สพป. พังงา 75.25 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านเยาะ สพป. ยะลา เขต 3 74.75 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สงขลา เขต 1 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 69.25 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน