ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 87.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต 3 80.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77.40 เงิน 4  
5 โรงเรียนเกษมทรัพย์ สพป. นราธิวาส เขต 2 76.60 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 71.60 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 71.40 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านควนดินแดง สพป. พัทลุง เขต 1 71.20 เงิน 8  
9 โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต 1 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 68.80 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67.60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 67.60 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก สพป. นราธิวาส เขต 3 67.40 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านลากอ สพป. ยะลา เขต 2 65.40 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63.80 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 59.50 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าชะมวง สพป. สตูล 59.20 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป. สงขลา เขต 2 58.20 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 57.20 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา สพป. ยะลา เขต 1 55.40 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน