ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 91.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุตรกิจ สพป. กระบี่ 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพลวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 82.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหนองสมาน สพป. ตรัง เขต 1 81.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.40 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 75.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ สพป. ชุมพร เขต 2 75.20 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า สพป. ตรัง เขต 2 73.40 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านหาดงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 71.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สงขลา เขต 1 71.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. พัทลุง เขต 1 70.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69.60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 68.40 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 68.40 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) สพป. ชุมพร เขต 1 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. นราธิวาส เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน