ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 94.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุตรกิจ สพป. กระบี่ 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโหละคล้า สพป. ตรัง เขต 1 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 89.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 89.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 84.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดทุ่งบัว สพป. สงขลา เขต 1 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 82.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป. สงขลา เขต 2 82.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดควนสูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนหนองนนทรี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ตรัง เขต 2 79.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 76.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 76.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 74.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน สพป. พัทลุง เขต 2 68.60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านรามา สพป. นราธิวาส เขต 1 68.40 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านท่าสาป สพป. ยะลา เขต 1 65.20 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน