ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 82.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" สพป. ภูเก็ต 80.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 78.20 เงิน 7  
8 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สพป. สตูล 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 76.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สงขลา เขต 3 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 75.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดบางแหวน สพป. ชุมพร เขต 1 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 สพป. กระบี่ 70.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 70.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนเกาะหมากน้อย สพป. พังงา 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าสาป สพป. ยะลา เขต 1 67.60 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน