ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 91.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) สพป. พังงา 78.40 เงิน 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 สพป. กระบี่ 72.80 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สงขลา เขต 3 68.80 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านบางตะเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68.80 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านศิลางาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 68.40 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 67.20 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดขรัวช่วย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน