ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 สพป. กระบี่ 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านประตูพลิก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป. พังงา 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 89.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป. พัทลุง เขต 2 88.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) สพป. ชุมพร เขต 1 86.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 86.80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ สพป. สตูล 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโตนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 85.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 83.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 82.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านไสกุน สพป. พัทลุง เขต 1 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโลทู สพป. ปัตตานี เขต 3 81.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านศิลางาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 79.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านในหุบ สพป. ชุมพร เขต 2 79.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 2 78.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดอ่าวบัว สพป. สงขลา เขต 1 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ สพป. ตรัง เขต 1 77.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา สพป. ระนอง 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต 3 77 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านบาโงปะแต สพป. นราธิวาส เขต 1 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน