ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชุมโค สพป. ชุมพร เขต 1 92.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบ่อทราย สพป. พัทลุง เขต 1 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ สพป. กระบี่ 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านควนประ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดวด สพป. ชุมพร เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 87.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 สพป. ยะลา เขต 2 85.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง สพป. ปัตตานี เขต 3 84.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) สพป. สงขลา เขต 3 83 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน