ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) สพป. ระนอง 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 65 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน