ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านช่องช้าง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 82.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 78.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 73.23 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) สพป. ระนอง 71.20 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 70.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป. กระบี่ 67.70 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 66.20 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 62.20 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล สพป. พัทลุง เขต 1 62.10 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61.10 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 60.40 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 60.30 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 1 60.20 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 50 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 50 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง สพป. นราธิวาส เขต 2 50 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 50 เข้าร่วม 14  
18 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 50 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน