ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกะลาพอ สพป. ปัตตานี เขต 3 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดไม้เรียง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) สพป. สงขลา เขต 3 80.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ สพป. นราธิวาส เขต 3 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวิชิตสงคราม สพป. ภูเก็ต 75.20 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75.10 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดวิหารเบิก สพป. พัทลุง เขต 1 73.30 เงิน 8  
9 โรงเรียนสหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.10 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดนํ้าฉ่า สพป. ตรัง เขต 2 69.60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลลำทับ สพป. กระบี่ 68.60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) สพป. ชุมพร เขต 2 66.30 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี สพป. ยะลา เขต 2 62.70 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) สพป. พัทลุง เขต 2 62.30 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนอัมพวันวิทยา สพป. ตรัง เขต 1 61 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง สพป. ระนอง 60.20 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี สพป. ชุมพร เขต 1 57.90 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดอินทนิน สพป. พังงา 55.70 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 55.10 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 54.60 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. สงขลา เขต 2 54.40 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านเกียรติ สพป. ยะลา เขต 1 52.90 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) สพป. ปัตตานี เขต 1 51.20 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 49.60 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) สพป. สงขลา เขต 1 44.60 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 120 สพป. สตูล 36.70 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สพป. ยะลา เขต 3 36.70 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 32.40 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 28.20 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) สพป. ปัตตานี เขต 2 19.80 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน