ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ สพป. ตรัง เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. สงขลา เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดแหลมโตนด สพป. พัทลุง เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 9  
12 โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม สพป. ชุมพร เขต 2 84 ทอง 9  
13 โรงเรียนอนุบาลมะนัง สพป. สตูล 84 ทอง 9  
14 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 84 ทอง 9  
15 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านคาโต สพป. ปัตตานี เขต 1 83 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. กระบี่ 83 ทอง 15  
18 โรงเรียนพัฒนาบาลอ สพป. ยะลา เขต 1 83 ทอง 15  
19 โรงเรียนเขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 15  
20 โรงเรียนบ้านช่องหลาด สพป. พังงา 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านตือมายู สพป. นราธิวาส เขต 2 82 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต 2 82 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 82 ทอง 20  
24 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 81 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ สพป. ยะลา เขต 2 81 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สงขลา เขต 3 80 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก สพป. ระนอง 80 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป. พัทลุง เขต 2 79 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79 เงิน 28  
30 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 72 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน