ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 90.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 77.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75.25 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป. ตรัง เขต 2 72.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 66.75 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดแหลมโตนด สพป. พัทลุง เขต 1 62.25 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 60.25 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 58.75 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน