ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย สพป. ชุมพร เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป. สงขลา เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) สพป. สงขลา เขต 1 87 ทอง 5  
8 โรงเรียนปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนคุระบุรี สพป. พังงา 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนดรุณศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาวง สพป. กระบี่ 81 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านบันนังดามา สพป. ยะลา เขต 2 81 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านมาแฮ สพป. ยะลา เขต 1 81 ทอง 11  
15 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน สพป. พัทลุง เขต 2 81 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านน้ำใส สพป. ปัตตานี เขต 2 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 79 เงิน 16  
18 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านยาบี สพป. นราธิวาส เขต 1 77 เงิน 19  
21 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77 เงิน 19  
22 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย สพป. ตรัง เขต 1 76 เงิน 22  
24 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านบือแต สพป. ปัตตานี เขต 3 74 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 74 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านป่าโอน สพป. สงขลา เขต 3 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ระนอง 71 เงิน 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน