ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต 3 89.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดภูเขาทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 87.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 84.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 83.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเขาทอง สพป. พัทลุง เขต 1 81.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป. ปัตตานี เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป. ตรัง เขต 1 73.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 73.60 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 72.30 เงิน 14  
15 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 70.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 3 68.30 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม สพป. นราธิวาส เขต 1 66.30 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านปากบาง สพป. สตูล 66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 54.30 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน