ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวปาบ สพป. สงขลา เขต 2 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดประจ่า สพป. สงขลา เขต 3 88.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด สพป. กระบี่ 86.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 86.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 85.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม สพป. สตูล 83.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป. ยะลา เขต 1 82.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) สพป. ระนอง 81.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านพรุใน สพป. พังงา 81.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 78.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 78.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 77.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 77.80 เงิน 19  
21 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 77.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดกลางใหม่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77 เงิน 22  
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 75.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สงขลา เขต 1 75.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดวิหารเบิก สพป. พัทลุง เขต 1 73.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดหนองเป็ด สพป. ตรัง เขต 1 68.40 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม สพป. นราธิวาส เขต 1 66.60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน