ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบากัน สพป. กระบี่ 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางแหวน สพป. ชุมพร เขต 1 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสำนัก สพป. ระนอง 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดเขาโร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 76.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสาเมาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 75.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 75.25 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 74.25 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 72.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยโศก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72.25 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 68.25 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 66.50 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา สพป. สงขลา เขต 3 66.25 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 64.50 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 สพป. ปัตตานี เขต 2 58 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป. พัทลุง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน