ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแหลมหาด สพป. สงขลา เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบ่อพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล5 (วัดควนขัน) สพป. ตรัง เขต 1 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดราษฏร์อรุณ สพป. ชุมพร เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) สพป. ชุมพร เขต 1 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดสุขุม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดโพรงงู สพป. พัทลุง เขต 1 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านปุลากง สพป. ปัตตานี เขต 1 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกนิบง สพป. ปัตตานี เขต 3 84 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดลำภู สพป. นราธิวาส เขต 1 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านบ่อมอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านป็อง สพป. สงขลา เขต 3 82 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านแบหอ สพป. ยะลา เขต 1 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านมาลา สพป. ยะลา เขต 3 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านคลองของ สพป. ระนอง 79 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านวังพา สพป. สงขลา เขต 2 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 75 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. ยะลา เขต 2 74 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ สพป. พังงา 73 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72 เงิน 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน