ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล สพป. พัทลุง เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโคกโก สพป. นราธิวาส เขต 1 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขี้นาก (ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) สพป. สงขลา เขต 1 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านควนต่อ สพป. กระบี่ 90.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) สพป. ชุมพร เขต 1 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 88.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต 3 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 3 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ สพป. ยะลา เขต 3 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 82 ทอง 19  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง 21  
22 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 72 เงิน 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน