ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย สพป. สงขลา เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนผังปาล์ม 2 สพป. สตูล 77 เงิน 5  
7 โรงเรียนวัดพรหมโลก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77 เงิน 5  
8 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาทะเล สพป. ตรัง เขต 1 61 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) สพป. ชุมพร เขต 1 59 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล สพป. พัทลุง เขต 1 59 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) สพป. พังงา 58 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 สพป. สงขลา เขต 1 58 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด สพป. สงขลา เขต 3 58 เข้าร่วม 15  
18 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 57 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 57 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง 57 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 57 เข้าร่วม 18  
22 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 55 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 54 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา สพป. นราธิวาส เขต 3 53 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 53 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน