ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลำวะ สพป. พังงา 95.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดชลธาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 94.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดผักกูด สพป. สงขลา เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านรามง สพป. ปัตตานี เขต 1 91.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 90.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ สพป. นราธิวาส เขต 1 89.87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคู สพป. พัทลุง เขต 2 88.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังศิลา สพป. ตรัง เขต 1 87.37 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 86.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สพป. ชุมพร เขต 1 86.75 ทอง 9  
11 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 84.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าม่วง สพป. ปัตตานี เขต 3 84.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. กระบี่ 83.62 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.62 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านถนน สพป. ปัตตานี เขต 2 83.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดท้ายโนต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83.50 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. สงขลา เขต 3 83.37 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 83.12 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านคลองดิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนทวีรัตน์ สพป. สงขลา เขต 2 82.75 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 82.75 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 82.75 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านวังสำราญ สพป. ยะลา เขต 2 82.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82.50 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ สพป. นราธิวาส เขต 2 82.25 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านตะโละใส สพป. สตูล 82.24 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านปากแพรก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.24 ทอง 26  
28 โรงเรียนวัดชมพูสถิต สพป. ยะลา เขต 1 82.24 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. ระนอง 82 ทอง 29  
30 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 81.75 ทอง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน