ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี สพป. ภูเก็ต 90.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. พังงา 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 88.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) สพป. สงขลา เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป. สงขลา เขต 2 82.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว สพป. ตรัง เขต 1 82.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.40 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม สพป. พัทลุง เขต 1 81.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 80.40 ทอง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน สพป. พัทลุง เขต 2 80.40 ทอง 11  
14 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 80.40 ทอง 11  
15 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 79.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 79.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 77.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ สพป. นราธิวาส เขต 1 76.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน สพป. ยะลา เขต 1 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านเขาตากุน สพป. ชุมพร เขต 2 75.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านทำนบ สพป. ยะลา เขต 2 74.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 73 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 72.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 72.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์" สพป. ปัตตานี เขต 3 67.80 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ สพป. ปัตตานี เขต 2 64.40 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา สพป. นราธิวาส เขต 3 63 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน