สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชุมพร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชุมพร 23 6 0 2 29
2 บ้านร้านตัดผม 20 16 4 0 40
3 ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 19 15 2 3 36
4 ประชานิคม4 16 7 1 0 24
5 บ้านจันทึง 15 4 2 1 21
6 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 14 13 5 2 32
7 บ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 13 4 0 0 17
8 ประชานิคม 2 11 12 2 2 25
9 อนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 10 8 4 1 22
10 บ้านทรายขาว 10 5 4 0 19
11 วัดพิชัยยาราม 9 9 3 5 21
12 บ้านงาช้าง 9 5 3 0 17
13 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 9 5 2 3 16
14 นิรมลชุมพร 9 5 1 0 15
15 บ้านเนินทอง 9 4 2 0 15
16 บ้านคันธทรัพย์ 9 4 2 0 15
17 อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 9 2 2 2 13
18 ชุมชนมาบอำมฤต 8 6 6 2 20
19 ชุมชนบ้านนาชะอัง 8 4 0 1 12
20 ชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) 8 3 1 2 12
21 ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 8 3 1 2 12
22 วัดดอนรวบ 7 12 4 2 23
23 บ้านคลองสูบ 7 5 3 2 15
24 บ้านเขาบ่อ 7 3 3 0 13
25 บ้านหาดส้มแป้น 6 8 2 1 16
26 อนุบาลท่าแซะ 6 7 2 0 15
27 บ้านธรรมเจริญ 6 7 2 0 15
28 บ้านเขาวง 6 6 5 1 17
29 ชุมชนวัดหาดพันไกร 6 4 0 1 10
30 บ้านท่าไม้ลาย 6 2 3 3 11
31 บ้านพรุตะเคียน 6 2 0 0 8
32 บ้านหัวว่าว 6 1 0 0 7
33 ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 5 6 2 4 13
34 ชุมชนประชานิคม 5 3 6 1 14
35 บ้านบางจาก 5 3 3 3 11
36 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 5 2 5 1 12
37 วัดดอนทรายแก้ว 5 2 4 2 11
38 บ้านเหมืองทอง 5 1 2 1 8
39 สหศึกษา 5 0 5 3 10
40 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 5 0 0 0 5
41 วัดน้อมถวาย 4 5 1 4 10
42 บ้านท่าลานทอง 4 4 3 1 11
43 บ้านบางคอย 4 4 1 1 9
44 บ้านเขาชันโต๊ะ 4 3 4 0 11
45 อนุบาลดรุณรัตน์ 4 3 1 0 8
46 วัดหูรอ 4 3 0 0 7
47 บ้านห้วยรากไม้ 4 2 3 0 9
48 บ้านหาดหงส์ 4 1 3 0 8
49 อนุบาลปานฤทัย 4 0 0 0 4
50 วัดหาดทรายแก้ว 3 13 4 1 20
51 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 3 10 0 0 13
52 บ้านดอนไทรงาม 3 9 5 2 17
53 บ้านหาดใน 3 6 2 0 11
54 อนุบาลบ้านเนินสำลี 3 4 0 0 7
55 วัดทุ่งคา 3 3 3 1 9
56 บ้านละมุ 3 3 1 1 7
57 บ้านทุ่งมะขาม 3 3 1 0 7
58 วัดดอนเมือง 3 3 1 0 7
59 บ้านชุมโค 3 2 0 0 5
60 บ้านนาแซะ 3 1 2 2 6
61 วัดบางแหวน 3 1 1 2 5
62 บ้านดอนตะเคียน 3 1 0 2 4
63 บ้านดอนเคี่ยม 3 1 0 0 4
64 บ้านบางหลง 3 0 0 1 3
65 บ้านหัวถนน 2 3 2 1 7
66 บ้านหาดภราดรภาพ 2 2 3 0 7
67 บ้านหนองเนียน 2 2 2 2 6
68 บ้านหาดทรายรี 2 2 1 0 5
69 วัดนาทุ่ง 2 1 3 1 6
70 วัดคูขุด 2 1 3 0 6
71 บ้านหนองเรือ 2 1 1 1 4
72 บ้านตาหงษ์ 2 1 1 0 4
73 บ้านคอกม้า 2 1 0 1 3
74 ฝวาหมินกงลิ 2 1 0 1 3
75 วัดดอนมะม่วง 2 0 5 2 7
76 ประชาพัฒนา 2 0 1 0 3
77 บ้านทุ่งหงษ์ 2 0 0 0 2
78 วัดวังไผ่ 2 0 0 0 2
79 บ้านกลาง 2 0 0 0 2
80 บ้านทุ่งวัวแล่น 2 0 0 0 2
81 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 1 4 2 0 7
82 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 1 4 1 1 6
83 วัดขุนกระทิง 1 2 3 0 6
84 บ้านสามเสียม 1 2 3 0 6
85 บ้านหินกบ 1 2 2 2 5
86 บ้านเขาพาง 1 2 2 0 5
87 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) 1 2 1 0 4
88 บ้านในห้วย 1 2 0 1 3
89 ราชประชานุเคราะห์ที่20 1 2 0 0 3
90 บ้านถ้ำธง 1 1 1 1 3
91 บ้านหินแก้ว 1 1 1 0 3
92 บ้านศาลาลอย 1 1 0 1 2
93 บ้านสวนทรัพย์ 1 1 0 0 2
94 เทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1 1 0 0 2
95 บ้านยายไท 1 1 0 0 2
96 วัดหัวกรูด 1 0 1 0 2
97 บ้านแก่งเพกา 1 0 0 0 1
98 บ้านใหม่พัฒนา 0 5 1 0 6
99 บ้านวังช้าง 0 4 3 2 7
100 บ้านคอเตี้ย 0 2 3 2 5
101 บ้านทุ่งเรี้ย 0 2 2 1 4
102 บ้านท่ามะปริง 0 1 5 1 6
103 บ้านปากคลอง 0 1 2 0 3
104 บ้านดอนทราย 0 1 1 2 2
105 วัดบางลึก 0 1 1 1 2
106 บ้านบึงลัด 0 1 0 1 1
107 บ้านทรายแก้ว 0 1 0 0 1
108 บ้านคอสน 0 1 0 0 1
109 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 0 1 0 0 1
110 บ้านรับร่อ 0 1 0 0 1
111 บ้านไชยราช 0 1 0 0 1
112 สหกรณ์ประชานุกูล 0 1 0 0 1
113 บ้านน้ำเย็น 0 0 2 0 2
114 ชุมพรศึกษา 0 0 2 0 2
115 วัดดอนยาง 0 0 1 0 1
116 บ้านบ่อสำโรง 0 0 1 0 1
117 พัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ 0 0 0 1 0
118 บ้านใหม่สมบูรณ์ 0 0 0 0 0
รวม 485 366 197 97 1,145