สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชุมพร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 28 18 2 3 48
2 อนุบาลชุมพร 23 6 0 2 29
3 บ้านร้านตัดผม 21 17 4 0 42
4 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 18 15 5 2 38
5 บ้านคันธทรัพย์ 18 6 2 0 26
6 ประชานิคม4 16 7 1 0 24
7 ประชานิคม 2 15 12 2 2 29
8 บ้านจันทึง 15 4 2 1 21
9 บ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 13 4 0 0 17
10 อนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 10 8 4 1 22
11 บ้านทรายขาว 10 5 4 0 19
12 วัดพิชัยยาราม 9 9 3 5 21
13 ชุมชนมาบอำมฤต 9 7 6 2 22
14 บ้านเนินทอง 9 5 3 0 17
15 บ้านงาช้าง 9 5 3 0 17
16 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 9 5 2 3 16
17 นิรมลชุมพร 9 5 1 0 15
18 ชุมชนบ้านนาชะอัง 9 4 0 1 13
19 ชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) 9 3 1 2 13
20 อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 9 2 2 2 13
21 ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 8 8 2 5 18
22 อนุบาลท่าแซะ 8 8 2 0 18
23 ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 8 3 1 2 12
24 วัดดอนรวบ 7 12 4 2 23
25 บ้านคลองสูบ 7 5 3 2 15
26 บ้านท่าลานทอง 7 5 3 1 15
27 วัดน้อมถวาย 7 5 1 4 13
28 บ้านเขาบ่อ 7 3 3 0 13
29 บ้านหัวว่าว 7 1 0 0 8
30 บ้านหาดส้มแป้น 6 8 2 1 16
31 บ้านธรรมเจริญ 6 7 2 0 15
32 บ้านเขาวง 6 6 5 1 17
33 ชุมชนวัดหาดพันไกร 6 4 0 1 10
34 ชุมชนประชานิคม 6 3 6 1 15
35 บ้านบางจาก 6 3 3 3 12
36 วัดดอนเมือง 6 3 1 0 10
37 บ้านท่าไม้ลาย 6 2 3 3 11
38 บ้านพรุตะเคียน 6 2 0 0 8
39 อนุบาลดรุณรัตน์ 5 4 1 0 10
40 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 5 2 5 1 12
41 วัดดอนทรายแก้ว 5 2 4 2 11
42 บ้านท่ามะปริง 5 1 5 1 11
43 บ้านเหมืองทอง 5 1 2 1 8
44 สหศึกษา 5 0 5 3 10
45 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 5 0 0 0 5
46 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 4 10 0 0 14
47 บ้านบางคอย 4 4 1 1 9
48 บ้านเขาชันโต๊ะ 4 3 4 0 11
49 วัดหูรอ 4 3 0 0 7
50 บ้านห้วยรากไม้ 4 2 3 0 9
51 บ้านหาดหงส์ 4 2 3 0 9
52 บ้านดอนเคี่ยม 4 1 0 0 5
53 อนุบาลปานฤทัย 4 0 0 0 4
54 วัดหาดทรายแก้ว 3 13 4 1 20
55 บ้านดอนไทรงาม 3 9 5 2 17
56 บ้านหาดใน 3 7 2 0 12
57 อนุบาลบ้านเนินสำลี 3 4 0 0 7
58 วัดทุ่งคา 3 3 3 1 9
59 บ้านละมุ 3 3 1 1 7
60 บ้านทุ่งมะขาม 3 3 1 0 7
61 วัดบางแหวน 3 2 1 2 6
62 บ้านชุมโค 3 2 0 0 5
63 บ้านนาแซะ 3 1 2 2 6
64 บ้านตาหงษ์ 3 1 1 0 5
65 บ้านดอนตะเคียน 3 1 0 2 4
66 บ้านบางหลง 3 0 0 1 3
67 บ้านหัวถนน 2 3 2 1 7
68 บ้านหาดภราดรภาพ 2 2 3 0 7
69 บ้านหนองเนียน 2 2 2 2 6
70 บ้านหาดทรายรี 2 2 1 0 5
71 วัดนาทุ่ง 2 1 3 1 6
72 วัดคูขุด 2 1 3 0 6
73 บ้านหนองเรือ 2 1 1 1 4
74 บ้านคอกม้า 2 1 0 1 3
75 ฝวาหมินกงลิ 2 1 0 1 3
76 วัดดอนมะม่วง 2 0 5 2 7
77 ประชาพัฒนา 2 0 1 0 3
78 บ้านทุ่งหงษ์ 2 0 0 0 2
79 วัดวังไผ่ 2 0 0 0 2
80 บ้านกลาง 2 0 0 0 2
81 บ้านทุ่งวัวแล่น 2 0 0 0 2
82 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 1 4 2 0 7
83 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 1 4 1 1 6
84 วัดขุนกระทิง 1 2 3 0 6
85 บ้านสามเสียม 1 2 3 0 6
86 บ้านหินกบ 1 2 2 2 5
87 บ้านเขาพาง 1 2 2 0 5
88 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) 1 2 1 0 4
89 บ้านในห้วย 1 2 0 1 3
90 ราชประชานุเคราะห์ที่20 1 2 0 0 3
91 บ้านถ้ำธง 1 1 1 1 3
92 บ้านหินแก้ว 1 1 1 0 3
93 บ้านศาลาลอย 1 1 0 1 2
94 บ้านสวนทรัพย์ 1 1 0 0 2
95 เทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1 1 0 0 2
96 บ้านยายไท 1 1 0 0 2
97 วัดหัวกรูด 1 0 1 0 2
98 บ้านแก่งเพกา 1 0 0 0 1
99 บ้านวังช้าง 0 6 4 2 10
100 บ้านใหม่พัฒนา 0 5 1 0 6
101 บ้านคอเตี้ย 0 2 3 2 5
102 บ้านทุ่งเรี้ย 0 2 2 1 4
103 บ้านปากคลอง 0 1 2 0 3
104 บ้านดอนทราย 0 1 1 2 2
105 วัดบางลึก 0 1 1 1 2
106 บ้านบึงลัด 0 1 0 1 1
107 บ้านทรายแก้ว 0 1 0 0 1
108 บ้านคอสน 0 1 0 0 1
109 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 0 1 0 0 1
110 บ้านรับร่อ 0 1 0 0 1
111 บ้านไชยราช 0 1 0 0 1
112 สหกรณ์ประชานุกูล 0 1 0 0 1
113 บ้านน้ำเย็น 0 0 2 0 2
114 ชุมพรศึกษา 0 0 2 0 2
115 วัดดอนยาง 0 0 1 0 1
116 บ้านบ่อสำโรง 0 0 1 0 1
117 พัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ 0 0 0 1 0
118 บ้านใหม่สมบูรณ์ 0 0 0 0 0
รวม 541 386 199 98 1,126