เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
7 ต.ค. 2558
8 ต.ค. 2558
9 ต.ค. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ศิลปะ-ขับร้องเพลงทุกรายการ วันที่คงเดิม ปรับเวลา ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป  
  ผู้ดูแลระบบ: ปรับตารางการแข่งขัน กลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์ เดิมวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เป็นวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ทุกรายการ  
 

หลังจากวันที่ 25 กันยายน  2558  โรงเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน และครูผู้ฝึกสอนไว้ใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานตัวเข้าทำการแข่งขัน

 
 

หลังจากทีม ICT ได้นำตารางการแข่งขันเข้าสู่โปรแกรมฯแล้ว  เล็งเห็นว่า เพื่อประโยชน์ของโรงเรียนในการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจึงเปิดระบบให้โรงเรียนได้เข้าไปดำเนินการแก้ไข ชื่อ - สกุล นักเรียนให้ถูกต้อง และสามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม แต่ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนรายการแข่งขันเพิ่มเติม โดยจะปิดระบบการลงทะเบียนในวันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 16.00 น.

 
 

ขณะนี้ทีม ICT ได้นำตารางการแข่งขันเข้าระบบให้โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว  โรงเรียนสามารถศึกษารายละเอียดและนำไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานต่อไปได้

 
 

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 กำหนดจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 7-9 คุลาคม 2558 ดังนี้

1.โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217    หมวดหมู่  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    หมวดหมู่  ศิลปะ- ทัศนศิลป์    หมวดหมู่  การงานอาชีพ

หมงดหมู่  ปฐมวัย  

2.โรงเรียนบ้านส้อง  2.1  หมวดหมู่  ศิลปะ- สาระดนตรี   2.1.1 แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง  2.1.2 แข่งขันวงดนตรีไทย 2.2 หุ่นยนต์

3. โรงเรียนวัดบ้านส้อง  หมวดหมู่  เรียนร่วม (ทุกรายการ)  หมวดหมู่  คอมพิวเตอร์  หมวดหมู่  ศิลปะ - นาฎศิลป์

4. โรงเรียนวัดทุ่งหลวง  หมวดหมู่  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  หมวดหมู่  ศิลปะ- ดนตรี(การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงไทยลูกกรุง  เพลงสากล  เพลงประราชนิพนธ์ ขับขานประสานเสียง)

5. หอประชุมเมืองเงาะเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองนาสาร

หมวดหมู่  วิทยาศาสตร์

 

 
 

ขณะนี้ ระบบโปรแกรมฯได้ใส่พื้นหลังบัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ให้เรียบร้อยแล้ว เมื่อได้อัพรูปแล้วสามารถดูภาพบัตรได้ แต่อย่าเพิ่งสั่งพิมพ์  เพราะยังขาดรายละเอียด สนามแข่งขันและวันที่ทำการแข่งขัน รอไว้ให้ทางเจ้าหน้าที่ไอซีที นำสูจิบัตรเข้าระบบฯเรียบร้อย จึงสั่งพิมพ์ไว้ใช้เพื่อเตรียมเข้าแข่งขันได้ โดยจะแจ้งให้ทราบอย่างช้า วันที่ 24 กันยายน 2558  และกรณีเปลี่ยนตัวในระบบฯ เกิดความผิดพลาดยังไม่ถูกต้อง ให้แจ้งรองฯสำเริง สุวรรณพงค์ เพื่อแก้ไขเป็นรายๆไป ภายในวันที่ 23 กันยายน  2558 เท่านั้น

 
 

ขณะนี้ ผู้ดูแลระบบโปรแกรมฯ ได้เปิดให้โรงเรียนเข้าลงทะเบียนกิจกรรมที่จะเข้าทำการแข่งขัน โดยบันทึกชื่อ-สกุลนักเรียนพร้อมครูผู้ฝึกสอน ได้จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2558(ปิดระบบ เวลา 16.30 น.)

 
 

28 สิงหาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการกลุ่มสาระฯ ณ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง เวลา 09.00 น.

 
 

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => ตั้งแต่วันที่  28  สิงหาคม - 8 กันยายน  2558
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ภายในวันที่  17 - 18 กันยายน  2558
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => วันที่ 7 - 9 ตุลาคม  2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่  18  ตุลาคม  2558
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 1-12 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  14-16 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู โรงเรียนดำเนินการ =>  17-23 พฤศจิกายน 2558
ดำเนินการรอนุญาตการเปลี่ยนตัว  =>  24 - 25 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  26 - 28 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  2 - 8 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา =>  9 - 11  ธันวาคม 2558

 
 

เว็บไซต์สพป.การแข่งขันระดับภาคใต้ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
คลิกที่นี่ http://www.south65.sillapa.net/


 

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 188
จำนวนทีม 2,907
จำนวนนักเรียน 6,825
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,611
จำนวนกรรมการ 586
ครู+นักเรียน 11,436
ครู+นักเรียน+กรรมการ 12,022
ประกาศผลแล้ว 153/153 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 146
เมื่อวาน 214
สัปดาห์นี้ 646
สัปดาห์ที่แล้ว 917
เดือนนี้ 2,984
เดือนที่แล้ว 4,302
ปีนี้ 20,273
ทั้งหมด 324,640