หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 015 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 4 8 6
2 016 โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 21 59 32
3 017 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 26 65 36
4 018 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 44 94 51
5 019 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 30 75 40
6 020 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 25 14
7 021 โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 3 4 3
8 022 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 26 73 38
9 023 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 3 3 3
10 024 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 28 89 46
รวม 197 495 269
764

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระดับภาค นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 0-7433-0147
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]